Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Vakbondscontributie betalen uit brutoloon

03 oktober 2017
Algemeen

Bij alle cao's die Qlix afsluit is bedongen dat je de door jouw betaalde vakbondscontributie kunt verrekenen met je brutoloon.

Wat houdt deze regeling in?
De belastingdienst laat toe dat je werkgever de door jou betaalde vakbondscontributie belastingvrij kan vergoeden.
Je brutoloon wordt dan aan het eind van het jaar verlaagd met het bedrag dat aan contributie is betaald. Alleen over dit verlaagde loon worden dan loonheffing ingehouden. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het percentage dat in jouw geval aan belasting wordt ingehouden. Dit voordeel kan oplopen tot 52 %.

Je werkgever kost het niets en jij betaalt een lagere contributie door het belastingvoordeel.

Hoe maak je hier aanspraak op?
Ieder lid dat in loondienst is ontvangt tussen 1 en 8 november een brief met daarin een opgave van de betaalde contributie. Deze brief kun je inleveren bij de salarisadministratie van je werkgever. In de maand december wordt de contributie dan verrekend. Zorg dat je de brief tijdig inlevert, voor de verwerking van de salarissen voor december is begonnen!

Op 12 november nog geen brief ontvangen?
Waarschijnlijk waren de gegevens die wij van jou in de administratie hebben staan niet geheel correct. Stuur een mail naar info@qlix.nl en vermeld daarin je naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. We sturen hem dan zo snel mogelijk toe.

Cancel