Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

72 procent van contactcentermedewerkers stemt voor nieuwe cao WFC

13 november 2017
WFC

Afgelopen maandag liep de stemperiode voor de nieuwe cao voor de WFC af.

Een groot aantal medewerkers heeft gehoor gegeven aan de oproep om te stemmen over het gesloten akkoord. Van de uitgebrachte stemmen was 72 % voor, 26 % tegen en stemde 2 % “geen mening”

Daarmee zijn de cao-voorstellen met een ruime meerderheid aangenomen.

De cao gaat reeds vandaag, 1 november 2017 in en loopt tot en met oktober 2019.

Invoering
Hoewel de cao reeds op 1 november ingaat, kan het zijn dat voor sommige groepen medewerkers het administratief niet mogelijk is om de nieuwe lonen in de eerstvolgende loonbetaling door te voeren. Als dat het geval is, krijg je een nabetaling bij de eerste loonbetaling waarin je salaris is aangepast aan de nieuwe cao.

Hoe verder
Werkgevers en Qlix gaan de definitieve teksten van de cao opstellen. Zodra die klaar zijn en de definitieve cao is ondertekend, wordt de cao gepubliceerd door werkgevers, door Qlix en op de website www.contactcentercao.nl

Voor wie gaat de cao gelden?
Als jij als agent werkt bij Call-It, Cendris, Conduent, IPG Nederland, Sitel, Teleperformance of Webhelp gaat deze cao voor jou gelden. Het maakt niet uit of je een contract hebt bij het contactcenter of er werkt als payroller of als uitzendkracht.

Samenwerking cao-platform
Qlix bedankt de leden van het cao-platform voor hun inzet en adviezen, die wezenlijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de cao. Met werkgevers in afgesproken dat we de overleggen met het platform, ook nu de cao een feit is, blijven voortzetten. Het platform wil aanspreekpunt zijn bij verschillen van inzicht over de naleving van de cao en, in nauwe samenwerking met de werkgevers, komen tot initiatieven die het imago van de sector verbeteren en die bijdragen tot een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Cancel