Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix bereikt met KPN akkoord over nabetaling onregelmatigheidstoeslag (ToT)

17 oktober 2017
KPN

Als jij in de periode van 2012 tot en met 2017 Toeslag onregelmatige Tijden (ToT) hebt ontvangen, dan heb je mogelijk recht op een nabetaling. KPN zal tegelijk met de loonbetaling in de maand december deze nabetaling doen. Medewerkers hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. 

Waar gaat het over?
In december vorig jaar wees de bestuurder van Qlix KPN op een gerechtelijke uitspraak, die bepaalde dat toeslagen die structureel worden uitbetaald ook tijdens verlof moeten worden doorbetaald. Hieronder valt bij KPN met name de ToT. Uiteraard heeft KPN haar juridische afdeling ook naar deze uitspraak laten kijken. Zoals met elke gerechtelijke uitspraak, kon ook in dit geval verschillend worden gekeken naar de gevolgen. In een reeks overleggen tussen bestuurder en KPN, hebben we, na uitvoerig overleggen en onderhandelen over een aantal interpretatieverschillen, nu overeenstemming bereikt. Alle bonden sluiten zich aan bij deze afspraken.

Voor wie geldt dit?
KPN past de afspraken toe op alle medewerkers. Iedereen die ToT ontving krijgt de nabetaling.

Wat is er afgesproken?
KPN doet nabetaling met een terugwerkende kracht van 5 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2017. Dus over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Ben je in dienst bij KPN?
Je ontvangt van KPN een brief  met de berekening en krijgt automatisch uitbetaald. Voor vragen kun je contact opnemen met het e-mailadres in de brief.

Werk je bij KPN, maar ben je in loondienst bij een andere werkgever?
Ook jouw werkgever moet de ToT nabetalen als je die in de afgelopen jaren ook hebt ontvangen. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Werkte je in een (deel van) de periode 2012 t/m 2017 voor KPN, maar is je dienstverband inmiddels beëindigd?
Ook jij hebt recht op de nabetaling. Neem hiervoor zelf contact op met KPN via infonabetalingtot@kpn.com

Cancel