Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Volker Wessels Telecom

Uitslag stemming cao Volker Wessels Telecom 2013

vwtcaoupAfgelopen maandag sloot de stemming over het onderhandelingsresultaat voor de cao Volker Wessels Telecom 2013.

Uitslag van de stemming
De stemming sloot 3 juni j.l. Qlix is allereerst blij dat een groot aantal leden niet alleen gebruik hebben gemaakt van hun recht om te stemmen, maar daarnaast ook inhoudelijk hebben gereageerd op het onderhandelingsresultaat met opmerkingen en commentaar in het ‘opmerkingenveld’.

Uit de opmerkingen blijkt duidelijk dat het onderhandelingsresultaat de verwachtingen van de leden niet waarmaakt. Daarbij speelt enerzijds dat de resultaten van VWT over 2012 goed waren en het onderhandelingsresultaat daar volgens de leden geen recht aan doet, en anderzijds dat de onderhandelingen over de cao TI nog niet zijn afgerond en er daardoor nog geen zicht is op de mogelijke loonsverhoging in deze cao.

Met deze overwegingen in het achterhoofd, heeft een zeer ruime meerderheid van maar liefst 88% van de stemmers tegen het onderhandelingsresultaat gestemd.

Het vervolg
Qlix zal de uitkomst van de stemming op korte termijn bekend maken aan VWT. Door onvoorziene omstandigheden kon het geplande cao overleg op 3 juni j.l. niet doorgaan. Er wordt op dit moment dan ook gezocht naar een nieuwe datum waarop de betrokken vakbondsbestuurders met de directie van VWT kunnen overleggen.

Qlix zal tijdens dit overleg in ieder geval duidelijk maken dat dit onderhandelingsresultaat wat ons betreft niet tot overeenstemming over een nieuwe cao kan leiden.

Stemming over onderhandelingsresultaat cao Volker Wessels Telecom

vwtcaoupTijdens een ledenvergadering op 27 mei j.l. heeft Qlix samen met de andere vakorganisaties een toelichting gegeven over het bereikte onderhandelingsresultaat over de cao VWT 2013. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de onderdelen van het akkoord zoals de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en het nieuwe werken. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de onderdelen uit de inzet van Qlix die niet terugkomen in het resultaat: de loonsverhoging (onderdeel van de cao TI die nog niet bekend is), een eenmalige uitkering, reiskosten en ADV dagen. Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige leden twee conclusies getrokken. Ten eerste dat het resultaat niet in lijn is met de inzet van Qlix. Ten tweede dat de opkomst bij de bijeenkomst laat zien dat er slechts een beperkte betrokkenheid is bij de cao.
De aanwezig leden vonden het dan ook niet zinvol om ter plekke hun stem uit te brengen over het akkoord. Qlix heeft deze week dan ook een stemoproep verzonden aan al haar leden met daarin een uitgebreide toelichting op het resultaat. De uitslag van de stemming maakt Qlix bekend op 3 juni a.s. Op 3 juni is er ook een eerstvolgende overleg gepland over de cao met VWT. Qlix geeft dan een terugkoppeling aan de directie van de ledenbijeenkomst en de uitslag van de stemming.

Enquête cao-inzet Volker Wessels Telecom 2013

vwtcaoupTijd voor een nieuwe ronde cao onderhandelingen bij Volker Wessels Telecom!

De afgelopen twee jaar ging het relatief goed met VWT. Ondanks de crisis zijn de omzet en de winst licht gestegen en heeft VWT relatief weinig hoeven reorganiseren. Kijkend naar de toekomst blijven het echter ook voor VWT onzekere tijden. Graag horen we dan ook jouw visie op jouw arbeidsvoorwaarden en op jouw toekomst binnen VWT!

Samen met de betrokken kaderleden binnen Volker Wessels Telecom gaat Qlix deze week de inzet voor de komende cao-onderhandelingen bepalen. Maar uiteraard doen we dat niet zonder ook alle medewerkers de gelegenheid te geven hun mening te geven.

In onze online enquête schetsen we op een aantal onderwerpen de recente ontwikkelingen en vragen we je om te reageren. Alle reacties worden door Qlix verwerkt in een inzet voor de komende cao onderhandelingen. Zo komen we tot een cao-inzet die mede door jouw inbreng tot stand is gekomen en die hopelijk kan leiden tot een gedragen uitkomst van de onderhandelingen.
De inzet wordt bij de start van de onderhandelingen (begin april) gepubliceerd op onze website

Werk je bij Volker Wessels Telecom en wil je ook jouw mening geven, ga naar de enquête en beantwoord de vragen voor 23 maart.

Meet & Greet bij Volker Wessels Telecom

logo vwtRecent zijn een aantal medewerkers van KPN via een outsourcingstraject in dienst gekomen van Volker Wessels Telecom. Binnenkort volgt nog een grote groep.

Ook in het verleden heeft KPN al werkzaamheden en medewerkers waarvan ze afscheid nam geplaatst bij VWT (Volker Wessels Telecom).

Qlix organsieert voor oudkomers en nieuwkomers, maar ook voor andere belangstellenden in op vrijdag 5 april april een Meet&Greet  op een van de vestigingen van VWT.

Tijdens de bijeenkomst kun je met al je vragen en opmerkingen terecht bij Qlix' bestuurder Caspar Vlaar, kaderlid Geert Muyen en GeOR-lid Hanneke Mulder. Ook zal een afvaardiging van het bestuur van Qlix aanwezig zijn. Maar vooral ook stelt Qlix je in de gelelgenheid om in informele sfeer kennis te maken met oud KPN'ers die reeds bij Volker Wessels Telecom werken en de collega's die net als jij pas onlangs vanuit KPN naar VWT zijn overgekomen.

lets meetLocatie: Bedrijjfsrestaurant Volker wessels Telecom
              Kanaal Zuid 286, 7364 AJ Lieren
Datum : vrijdag 5 april
Tijd      : Inloop 16.30 uur, aanvang 17.00 uur

Toegang zowel voor leden als niet-leden. Neem gerust een belangstellende collega mee!

 

Heb je belangstelling om deel te nemen, dan kun je dat nu alvast aangeven

Definitief akkoord Ondernemings cao incl. standaardisatie arbeidsvoorwaarden

Zoals eerder in een nieuwsbrief is aangegeven hebben Qlix, de overige vakorganisaties en Volker Wessels Telecom voor de zomervakantie een principe akkoord bereikt over de Ondernemings CAO en over de standaardisatie van arbeidsvoorwaarden binnen VolkerWessels Telecom. Dit principe akkoord voor een nieuwe CAO, inclusief de standaardisatie van arbeidsvoorwaarden, betreft de volgende BV’s binnen Volker Wessels Telecom: 

- VWT                                               
- VWT Infra incl. FTTH
- VWT Netwerk Solutions                                 
- VWT Datacenters                                          
- VWT Infratechniek                                         
-VWT Infratechniek NW
- VWT Aansluitingen
- VWT Van Dulmen
- VWT TNS
- VWT Vecotech
- VWT Wireless 

Lees meer...