Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Volker Wessels Telecom

Nieuwe cao Volker Wessels Telecom

Afgelopen vrijdag 15 juli sloot de stemming over de Harmonisatie van Arbeidsvoorwaarden binnen Volker Wessels Telecom. Qlix laat weten dat een ruime meerderheid van jou en je collega’s vóór het principeakkoord gestemd hebben. Qlix is blij met deze uitslag en wil iedereen dan ook bedanken voor het uitbrengen van zijn of haar stem.


Qlix realiseert zich dat er ook een aantal medewerkers is die tegen het principeakkoord gestemd hebben. Zij hebben daarvoor verschillende redenen aangegeven. Enkelen waren bang dat de verhoging van het bruto salaris ter compensatie van de hogere pensioenpremie zou leiden tot negatieve gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Anderen hebben aangegeven dat zij verwachten onevenredig benadeeld te worden door de invoering van 5 mei als mogelijk ‘verplichte’ vrije dag (eens in de 5 jaar als cao partijen daartoe beslissen) en daar niet voldoende voor gecompenseerd worden door het vervallen van het inleveren van een vakantiedag bij een tweede ziekmelding. Qlix begrijpt en respecteert deze afwegingen en zal zich ook bij een volgende cao of wijziging inzetten om de belangen van de minderheid mee te nemen in de onderhandelingen.

Lees meer...

Informatieve bijeenkomst Volker Wessels Telecom

Op 6 juni jongsteleden vond de informatiebijeenkomst in de kantine van het hoofdkantoor van Volker wessels Telecom plaats. De aanwezige leden werden uitgebreid geïnformeerd over de gemaakte afspraken van het principe-akkoord. Kon je niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kun je via onderstaande link de presentatie nog een keer nalezen:

Volker Wessles Telecom - Standaardisatie arbeidsvoorwaarden


Deze week komt er een nieuwsbrief uit waarin nog een keert kort het principe-akkoord wordt toegelicht. Qlix legt het behaalde resultaat dan ook met een positief advies voor aan haar leden en hoopt van harte dat alle leden zich erin kunnen vinden. Geef daarom je mening en breng je stem uit over het principe-akkoord Volker Wessels Telecom via http://stem.qlix.nl Dit kan tot uiterlijk vrijdag 15 juli aanstaande.

Informatiebijeenkomst principe akkoord Volker Wessels Telecom

In de afgelopen maanden heeft Qlix samen met de andere vakorganisaties gewerkt aan afspraken om te komen tot één geïntegreerde cao voor Volker Wessels Telecom. Inmiddels heeft dit geleid tot een akkoord. Ook is er een akkoord over de cao TI (cao Technisch Installatiebedrijf) met onder andere een mooie loonstijging (gezien de economische omstandigheden helemaal) van 4,45% in 23 maanden.


Informatiebijeenkomst 6 juli, 16u!


Graag nodigen de gezamenlijke vakorganisaties alle leden uit om een uitgebreide toelichting te krijgen op de gemaakte afspraken.


De bijeenkomst wordt gehouden op:
Woensdag 6 juli 2011; 16.00 uur,

Locatie: kantine hoofdkantoor
Modemweg 33
3821 BS Amersfoort

 

 

Lees meer...

Qlix heeft nieuwe cao Volker Wessels Telecom ondertekend!

Qlix is in samenwerking met de overige vakbonden binnen Volker Wessels telecom gekomen tot een nieuwe cao voor de periode van 1 december 2009 tot en met 31 maart 2011. Een onderhandelingsresultaat waar we met succes op terug kunnen kijken. In onderstaande link kan de nieuwe cao Volker Wessels Telecom worden gedownload.


Cao Volker Wessels Telecom


Heb je nog vragen over de nieuwe cao of zijn er nog punten onduidelijk, mail dit dan naar info@qlix.nl