Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Volker Wessels Telecom \ Uitslag stemming cao Volker Wessels Telecom 2013

Uitslag stemming cao Volker Wessels Telecom 2013

vwtcaoupAfgelopen maandag sloot de stemming over het onderhandelingsresultaat voor de cao Volker Wessels Telecom 2013.

Uitslag van de stemming
De stemming sloot 3 juni j.l. Qlix is allereerst blij dat een groot aantal leden niet alleen gebruik hebben gemaakt van hun recht om te stemmen, maar daarnaast ook inhoudelijk hebben gereageerd op het onderhandelingsresultaat met opmerkingen en commentaar in het ‘opmerkingenveld’.

Uit de opmerkingen blijkt duidelijk dat het onderhandelingsresultaat de verwachtingen van de leden niet waarmaakt. Daarbij speelt enerzijds dat de resultaten van VWT over 2012 goed waren en het onderhandelingsresultaat daar volgens de leden geen recht aan doet, en anderzijds dat de onderhandelingen over de cao TI nog niet zijn afgerond en er daardoor nog geen zicht is op de mogelijke loonsverhoging in deze cao.

Met deze overwegingen in het achterhoofd, heeft een zeer ruime meerderheid van maar liefst 88% van de stemmers tegen het onderhandelingsresultaat gestemd.

Het vervolg
Qlix zal de uitkomst van de stemming op korte termijn bekend maken aan VWT. Door onvoorziene omstandigheden kon het geplande cao overleg op 3 juni j.l. niet doorgaan. Er wordt op dit moment dan ook gezocht naar een nieuwe datum waarop de betrokken vakbondsbestuurders met de directie van VWT kunnen overleggen.

Qlix zal tijdens dit overleg in ieder geval duidelijk maken dat dit onderhandelingsresultaat wat ons betreft niet tot overeenstemming over een nieuwe cao kan leiden.