Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Volker Wessels Telecom \ Stemming over onderhandelingsresultaat cao Volker Wessels Telecom

Stemming over onderhandelingsresultaat cao Volker Wessels Telecom

vwtcaoupTijdens een ledenvergadering op 27 mei j.l. heeft Qlix samen met de andere vakorganisaties een toelichting gegeven over het bereikte onderhandelingsresultaat over de cao VWT 2013. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de onderdelen van het akkoord zoals de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en het nieuwe werken. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de onderdelen uit de inzet van Qlix die niet terugkomen in het resultaat: de loonsverhoging (onderdeel van de cao TI die nog niet bekend is), een eenmalige uitkering, reiskosten en ADV dagen. Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige leden twee conclusies getrokken. Ten eerste dat het resultaat niet in lijn is met de inzet van Qlix. Ten tweede dat de opkomst bij de bijeenkomst laat zien dat er slechts een beperkte betrokkenheid is bij de cao.
De aanwezig leden vonden het dan ook niet zinvol om ter plekke hun stem uit te brengen over het akkoord. Qlix heeft deze week dan ook een stemoproep verzonden aan al haar leden met daarin een uitgebreide toelichting op het resultaat. De uitslag van de stemming maakt Qlix bekend op 3 juni a.s. Op 3 juni is er ook een eerstvolgende overleg gepland over de cao met VWT. Qlix geeft dan een terugkoppeling aan de directie van de ledenbijeenkomst en de uitslag van de stemming.