Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

KPN Schrapt 4000 tot 5000 banen. Qlix: ‘De rek is eruit!’

Qlix overvallen door aankondiging ontslagen
Qlix is vanochtend overvallen door de aankondiging van KPN om tussen 2011 en 2015 4000 tot 5000 banen te laten vervallen door middel van outsourcing en off-shoring. De afgelopen jaren heeft KPN reeds meer dan 10.000 banen geschrapt om kosten te besparen en KPN zet deze lijn nu door onder de nieuwe CEO.

De rek is eruit!
De ontslagen in de afgelopen jaren hebben niet alleen geleid tot een verlaging van de kosten, maar ook tot een stijgende werkdruk en onrust onder de medewerkers. Met deze nieuwe aankondiging zet KPN de verhouding met haar medewerkers opnieuw op scherp. Duidelijk is dat ook de komende jaren de werkdruk blijft stijgen. Bestuurder Caspar Vlaar hierover: ‘De continue onzekerheid die medewerkers bij KPN ervaren over hun baan leidt tot stress en ongenoegen. Deze nieuwe aankondiging is opnieuw olie op het vuur. Als ik met medewerkers spreek krijg ik steeds meer het gevoel dat de rek eruit is!’.

Overtrokken acteren na winstwaarschuwing
KPN verwacht dat de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (ebitDA)  meer dan euro 5,3 mrd zal bedragen ten opzichte van de eerdere verwachting van meer dan euro 5,48 mrd. Qlix is van mening dat de verwachte 180 miljoen euro minder geen afbreuk doen aan de goede winstgevendheid van het bedrijf en acht het in reactie hierop aangekondigde  massale schrappen van banen op het eerste gezicht buiten proportie.

Snel gesprek met directie
De vakbonden zijn niet vooraf geïnformeerd over de aankondiging en kennen nog geen details van de plannen. Wat Qlix betreft komt daar snel verandering in. Bestuurder Caspar Vlaar hierover: ‘De logische volgende stap bij een dergelijke aankondiging zou zijn om maar meteen te gaan praten over een Sociaal Plan. In dit geval is dat geen goed idee; een pittig gesprek over waarom dit nodig is en of de organisatie dit überhaupt aankan is dat des te meer!’

Qlix geeft update onderhandelingen cao KPN


Publicatie in Dagkrant KPN

“In vervolg op de berichtgeving via de Dagkrant eind december over de voortgang van de CAO-gesprekken kan gemeld worden dat sinds die tijd voortvarend gewerkt is aan het tot stand komen van afspraken tussen KPN en de vakbonden. De complexiteit van de onderwerpen brengt echter met zich mee dat het proces langer duurt dan gepland. Desondanks zijn alle partijen positief over de vorderingen. Zodra er iets concreet te melden is zullen we dat uiteraard doen.”

Vandaag publiceren de vakbonden en KPN het bovenstaand bericht op de Dagkrant van KPN om alle medewerkers te informeren over de voortgang van de cao onderhandelingen bij KPN, KPN Contact en Getronics. Graag brengen we je via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met name de laatste weken krijgt Qlix veel vragen binnen over de voortgang van de onderhandelingen, zeker ook omdat nieuws over de voortgang lang op zich liet wachten. Het laatste bericht over de onderhandelingen is immers alweer afgelopen december op de KPN dagkrant gepubliceerd. Qlix hoopt uiteraard dat medewerkers en onze leden uit de voeten kunnen met de summiere communicatie die wij op dit moment gezamenlijk met KPN doen. We kunnen ons echter ook goed voorstellen dat dit korte bericht niet al je vragen beantwoord. Helaas kunnen we op dit moment niet concreter zijn, omdat we over een groot aantal complexe onderwerpen onderhandelen die met elkaar samenhangen.  Wij hopen uiteraard dat je daar begrip voor kunt opbrengen. Je kunt erop rekenen dat Qlix haar best blijft doen om op zo kort mogelijke termijn met een goed resultaat en heldere communicatie daarover naar buiten te komen!

Onderhandelingen KPN beginnen met verkennende gesprekken

 

Op dinsdag 9 november hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de vakorganisaties en KPN.

De vakorganisaties hebben aan de hand van een presentatie hun gezamenlijke inzet toegelicht.

Een aantal opvallende punten van de inzet:

Looneis 2,5 %, 
Handhaving Sociaal Plan
Behoud van arbeidsvoorwaarden voor oud KPN-ers als er geen duidelijkheid komt over een gezamenlijke cao met Getronics
Geen variabele beloning maar winstdeling met ‘persoonlijke modifier’
Uitbreiding van het portfolio van de kortingsregeling KPN producten met producten van Hi, Xs4all en Telfort
‘Vakantiewerkdagen’
Studie naar regelingen rondom vrijwillige demotie

 

Bekijke hier de volledige presentatie met alle punten van de inzet.

Op dinsdag 16 november gaan de onderhandelingen verder met het dossier ‘pensioenen’. Duidelijk moet dan worden of het pensioenakkoord en de voorstellen van KPN en de vakorganisaties kunnen gaan leiden tot goede afspraken.

 

Definitieve inzet onderhandelingen KPN, KPN Contact, Getronics

Qlix is klaar voor het overleg voor de cao’s bij KPN, KPN Contact en Getronics. We zijn er trots op dat niet alleen een groot aantal leden en kaderleden heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze inzet, maar dat ook een groot aantal medewerkers die geen lid zijn, de moeite hebben genomen om middels een enquête (gehouden tijdens een kader- en promotiedag in Amersfoort) hun mening kenbaar te maken.
 

Lees meer...

Qlix komt naar KPN Amersfoort: Voor ons is de koek nog niet op!

De onderhandelingen voor een nieuwe cao KPN staan voor de deur en wij vinden jouw mening van groot belang. Waar moet Qlix voor gaan in de komende onderhandelingsperiode? Wat vind jij belangrijk ten aanzien van je werk en inkomen?

 

Daarom komen we op 2 november naar jou toe om in overleg met jou te bepalen waar Qlix zich sterk voor moet maken tijdens de komende onderhandelingsperiode. Want voor Qlix is de koek nog niet op en jij bepaalt bij ons de ingrediënten voor een goede cao!

 

Dus laat je tijdens de lunchpauze door ons verrassen en geef ons je belangrijkste ingrediënten voor een goede cao!

 

Tot morgen in Amersfoort!

 

Met vriendelijke groet,

Het Qlix promotieteam