Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact \ Qlix regelt nabetaling onregelmatigheidstoeslag bij KPN

Qlix regelt nabetaling onregelmatigheidstoeslag bij KPN

logo kpnIn december vorig jaar wees de bestuurder van Qlix KPN op een gerechtelijke uitspraak, die bepaalde dat toeslagen die structureel worden uitbetaald ook tijdens verlof moeten worden doorbetaald. Hieronder valt bij KPN met name de ToT. Uiteraard heeft KPN haar juridische afdeling ook naar deze uitspraak laten kijken. Zoals met elke gerechtelijke uitspraak, kon ook in dit geval verschillend worden gekeken naar de gevolgen. In een reeks overleggen tussen bestuurder en KPN, hebben we, na uitvoerig overleggen en onderhandelen over een aantal interpretatieverschillen, nu overeenstemming bereikt. Alle bonden sluiten zich aan bij deze afspraken.

Voor wie geldt dit?
KPN past de afspraken toe op alle medewerkers. Iedereen die regelmatig ToT ontving krijgt de nabetaling.


Wat is er afgesproken

  • KPN doet nabetaling met een terugwerkende kracht van 5 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2017. Dus over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
  • De nabetalingen worden gebaseerd op het in die respectievelijke jaren door de werknemer gerealiseerde gemiddelde aan TOT.
  • KPN beschikt niet meer over detailgegevens over 2012. In plaats hiervan zal het gemiddelde over de jaren 2013 t/m 2016 worden gehanteerd.
  • Medewerkers van wie in de periode 2012 t/m 2016 het dienstverband is beĆ«indigd ontvangen de nabetaling als zij een verzoek tot nabetaling aan KPN doen.
  • De voormalig KPN medewerkers die sinds 2012 ToT hebben uitbetaald gekregen en in 2017 uit dienst gegaan zijn, zullen pro-actief meegenomen worden in de nabetaling, vanwege het feit dat de ToT discussie binnen KPN al liep op het moment van uitdiensttreden.
  • KPN zal de het jaar 2017 na afloop van het jaar nabetalen
  • Vanaf 2018 wordt de ToT-uitbetaald conform de uitspraak van de rechter.

euros

Ben je in dienst bij KPN?
Je ontvangt van KPN een brief  met de berekening en krijgt automatisch uitbetaald. Voor vragen kun je contact opnemen met het e-mailadres in de brief.

Werk je bij KPN, maar ben je in loondienst bij een andere werkgever?
Ook jouw werkgever moet de ToT nabetalen als je die in de afgelopen jaten ook hebt ontvangen. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Werkte je in een (deel van) de periode 2012 t/m 2017 voor KPN, maar is je dienstverband inmiddels beƫindigd?
Ook jij hebt recht op de nabetaling. Neem hiervoor zelf contact op met KPN via infonabetalingtot@kpn.com