Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact \ Sluiting Contactcenter KPN in Eindhoven per 1 januari 2018

Sluiting Contactcenter KPN in Eindhoven per 1 januari 2018

reorganisatie kpnKPN gaat  einde van het jaar het klantcontactcentrum in Eindhoven sluiten. In totaal verliezen 320 mensen (177 fte) helaas hun baan. Het gaat om 232 vaste callcentermedewerkers en om 98 tijdelijke krachten.

Vroeger hadden klanten van KPN meestal de hulp van een klantenservicemedewerker nodig om iets te vragen of te regelen. Tegenwoordig kunnen klanten snel en eenvoudig veel zelf doen. Volgens een woordvoerder van KPN in een persbericht over de sluiting: “dat heeft geleid tot een scherpe daling van het aantal telefoontjes. Het afgelopen jaar was het daling van ongeveer 40 procent minder werk”.

De ondernemingsraad (OR KPN Customer Service) herkent deze ontwikkelingen en is zich er van bewust dat maatregelen noodzakelijk zijn. De ondernemingsraad heeft recent na uitvoerig beraad een positief advies uitgebracht over de sluiting van het contactcenter in Eindhoven. Vervolgens heeft de bestuurder definitief besloten om met de activiteiten voor KPN Consumer in Eindhoven per 1 januari 2018 te stoppen. Overigens blijft KPN op de locatie nog gewoon aanwezig met andere activiteiten en wordt deze niet afgestoten.

Ondernemingsraad heeft advies uitgebracht
Donderdag 8 juni is de adviesaanvraag over de voorgenomen sluiting van Eindhoven naar de OR van KPN Customer Service gegaan. Zij hebben 6 juli jongstleden advies uitgebracht. Voor nadere informatie over de keuzes van de OR kunnen medewerkers contact op te nemen met de OR. Zij kunnen inhoudelijk alles vertellen over hoe zij tot het advies gekomen zijn: orcs@kpn.com.

Qlix heeft begrip voor de moeilijke keuzes en overwegingen die de OR hierin heeft gemaakt. Het uiteindelijke advies vormt een onderdeel van een groter geheel aan keuzes die gemaakt zijn. Zo stopt KPN met 2 sourcing-partners en brengt het uitbestede pakket terug van 40-50% outsourcing naar 30%. Qlix vindt het een positieve ontwikkeling dat werk terugkomt bij de medewerkers van KPN. In overleg met Qlix en andere bonden wil KPN gaan praten over meer flexibiliteit van het eigen personeel. Hierover start na de zomer het overleg.

Onderwerpen die spelen zijn multi-skilled werken; thuiswerken en mogelijke veranderingen in de jaaruren-norm. Medewerkers die multi-skilled werken krijgen meerdere en verschillende taken:  chat, telefoon en e-mail. Het werkpakket verbreed en daardoor is de medewerker flexibeler inzetbaar. Daarnaast wil KPN het thuiswerken meer gaan faciliteren. Ook zijn er plannen om contracten van maximaal 32 tot 36 uur uit geven. Deze plannen worden uitgewerkt in overleg met OR en/of de bonden.

Wij houden onze leden bij KPN via nieuwsbrieven op de hoogte van deze gesprekken en zijn ook heel benieuwd naar de ideeën over meer flexibiliteit die bij hen leven.

Toekomst medewerkers contactcenter
Op 6 juni zijn de medewerkers geïnformeerd en zitten alle medewerkers van contactcenter in Eindhoven in fase II van het Driefasenmodel ( zie cao KPN ). Dit betekent dat, nu hun baan met zekerheid dreigt te vervallen, er allerlei extra instrumenten ter beschikking gesteld worden om door te kunnen stromen naar een nieuwe baan binnen of buiten KPN.

De vaste medewerkers, die vallen onder de cao, zullen per eind augustus naar fase III gaan en boventallig worden met toepassing van het KPN Sociaal plan. Het Sociaal Plan en het Drie-fasenmodel uit de cao zijn overigens niet van toepassing op uitzendkrachten.

Op dinsdag 18 juli kregen de medewerkers in diverse bijeenkomsten uitleg over alle mogelijkheden die er zijn, zoals intern solliciteren en de inzet van het inzetbaarheidsbudget.  Ook kregen zij informatie over de vaststellingsovereenkomst, die ze zullen krijgen op het moment dat ze boventallig worden.

Niet alleen het contactcenter verdwijnt uit Eindhoven
Kort na de aankondiging dat CS CM uit Eindhoven gaat vertrekken heeft de directie besloten om de Customer Service Business Market (CS BM) te verplaatsen naar Zoetermeer (26 fte) en een klein deel daarvan (2 fte) naar Rotterdam. Het gaat hier om in totaal 28 fte eigen personeel. De verwachting van deze groep medewerkers is dat de reistijd dermate gaat toenemen dat de meesten gaan kiezen voor het sociaal plan. Deze medewerkers kunnen een verzoek indienen voor vrijwillige boventalligheid vanwege de toename in reistijd en KPN verlaten. Hierover heeft de OR op 19 juli een positief advies uitgebracht en de bestuurder neemt op vrijdag 21 juli een definitief besluit. Mocht je hierover vragen hebben, stel ze gerust.

Hoe nu verder?
De daling van het aantal klantcontacten bij CS CM (Customer Service Consumenten Markt) lijkt een trend te zijn die doorzet. Qlix zal in de gesprekken met KPN samen gaan zoeken naar goede oplossingen voor medewerkers op alle contactcenters op de korte, maar ook de langere termijn. Onze kaderleden in de OR en op de werkvloer doen er alles voor om dit traject goed te laten verlopen en te controleren.

Voor Qlix is het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Qlix zal daar in de reguliere overleggen met KPN ook steeds weer de aandacht voor vragen. Er ligt een goed sociaal plan dat in ieder geval tot eind van jaar een goede bescherming biedt voor de medewerkers. In het najaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao en nieuw sociaal plan. De inzet van Qlix tijdens deze onderhandelingen zal het behoud van een stevig sociaal plan zijn.

Vraag Qlix je te begeleiden
Medewerkers die na dinsdag  nog vragen hebben kunnen contact opnemen met Qlix. Ook kan Qlix de berekening van de beëindigingsvergoeding controleren en de vaststellingsovereenkomst beoordelen. Indien je nog geen lid bent van  Qlix, meld je dan aan. Bij Qlix hebben leden vanaf de eerste dag van hun lidmaatschap recht op juridische ondersteuning.