Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact \ Doorbetaling van de toeslag werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT)

Doorbetaling van de toeslag werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT)

logo kpnOver de doorbetaling van de toeslag werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT) gedurende de vakantie hoopt Qlix snel meer duidelijk te krijgen!
Het afgelopen half jaar hebben wij meermaals via nieuwsbrieven en in het QLix magazine aandacht gevraagd voor de TOT. De toeslag voor werken op onregelmatige tijdstippen is al een tijdje onderwerp van gesprek bij KPN. Qlix heeft dit onderwerp eind vorige jaar op de agenda gezet en meerdere keren met KPN gesproken. In dit artikel een korte update van de laatste stand van zaken.

Waar gaat het ook alweer over?
In de huidige KPN-cao staat in artikel 4.7 dat je een toeslag krijgt voor de momenten dat je op ongebruikelijke tijdstippen werkt (TOT). Je kunt in aanmerking komen voor een toelage voor het werken op onregelmatige tijdstippen als:

  • Je bent ingedeeld in een van de salarisschalen 1 tot en met 10 en
  • Je regelmatig en op ongebruikelijke tijdstippen werkt en
  • Er geen sprake is van overwerk

De hoogte van deze toelage is een percentage van je salaris per uur. Dit percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je hebt gewerkt. In het artikel (lid 2-lid 7) kun je de tabellen teruglezen om welke percentages het gaat op welke tijdstippen en kun je de nadere regels terugvinden. Kijk daarvoor even in de huidige cao op onze website. In dit artikel 4.7 staat onder lid 2 dat je geen toelage krijgt als je vakantie hebt of ziek bent.

Toen wij als cao partijen dit afspraken, wisten wij nog niet dat de rechter daar anno nu heel anders over denkt. Het gerechtshof in Den Haag heeft op 13 september 2016 een uitspraak gedaan dat een cao- bepaling waarin er geen TOT over vakantiedagen wordt uitbetaald nietig is. Concreet betekent dat de bepaling dus met terugwerkende kracht vervalt en dat er wel TOT doorbetaald moet worden gedurende de vakanties.

De TOT (toeslag ongebruikelijke tijdstippen) speelt in allerlei sectoren. Het onderwerp speelt ook in  sectoren zoals de zorg, politie, universiteiten en ziekenhuizen maar ook bij de NS, Pro-rail en Achmea. Bij veel van die werkgevers hebben bonden al goede afspraken kunnen maken over de afhandeling van deze wettelijke aanspraken. Mensen die werken in de zorg hebben hun aanspraken voor de TOT doorbetaling gedurende de vakantie zelfs al terugbetaald gekregen. De wetgever stelt bij dergelijke aanspraken een recht op terugbetaling voor een periode van 5 jaar.

Gesprekken bij KPN.
De gesprekken met KPN over dit onderwerp verlopen nog moeizaam. Op dit moment is helaas nog geen duidelijke toezegging van KPN. Wel erkent KPN haar verantwoordelijkheid t.a.v. de TOT en dat de verplichting tot terugbetaling 5 jaar teruggaat, vanaf januari van dit jaar.

Qlix streeft ernaar om voor de zomervakantie nu echt duidelijkheid te krijgen over het recht op volledige doorbetaling van de TOT gedurende de vakantieperiode. Op 13 juni is een volgend overleg met KPN en daarna besluiten wij of wij alsnog de weg de rechter moeten bewandelen. Want dat ook de werknemers van KPN recht hebben op doorbetaling van de TOT gedurende de vakantie is voor Qlix klip en klaar.

Heb jij ook recht op deze toeslag? Laat het ons weten, wij ondersteunen je graag!
Een flink aantal leden van Qlix die werkzaam zijn bij KPN heeft zich inmiddels tot ons gewend. Waarvoor dank! Mochten je ook lid zijn van Qlix en in dezelfde positie verkeren, dan zien wij graag van jou een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van een recente loonstrook (waarbij voorkeur de TOT op vermeld staat) tegemoet. Het is ook goed om alvast zelf te berekenen hoeveel TOT je denkt te zijn misgelopen de afgelopen 5 jaar.

Mail naar info@qlix.nl voor ondersteuning!