Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Facilitaire Contactcenters (WFC)

Subsidieaanvraag van € 1,8 miljoen voor de contactcentersector

euros

Qlix heeft samen met Stichting OOCC, de Klantenservice Federatie en FNV Bondgenoten voor ruim 1,8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van medewerkers en werkgelegenheid in de sector. Op 30 april is de subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De totale projectkosten bedragen ruim € 3,5 miljoen.

Geeske te Gussinklo, directeur van de KSF: “We hebben een zeer diverse achterban, omdat klantcontact overal aanwezig is; bij profit-  en non-profitorganisaties en over alle branches heen. Des te mooier dat we gezamenlijk stappen nemen ten gunste van de mensen die voor ons werken en de ontwikkeling van het vak. Dat er in deze tijd zo veel geld in ontwikkeling van medewerkers wordt geïnvesteerd, geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst van dit vakgebied.”

Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Het doel van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen is het tijdelijk ondersteunen van maatregelen die een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en  het voorkomen van werkloosheid. “De basis van het sectorplan is een arbeidsmarktknelpuntenanalyse, deze hebben we gemaakt voor de contactcentersector,” vertelt Gerda Roelofsen van Stichting OOCC, “die knelpunten willen we oplossen door het bevorderen van instroom en ontwikkeling van nieuwe en zittende medewerkers.”

 

In het sectorplan stimuleren we instroom van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die langer dan zes maanden werkloos zijn en 55-plussers, scholing van medewerkers en loopbaanbegeleiding.  Ook het nieuwe branchecertificaat van de KSF is hierin op genomen. Met het branchecertificaat garandeert de KSF het basisniveau van medewerkers die direct klantcontact hebben op onder andere klantvriendelijkheid, deskundigheid en oplossingsgerichtheid.

TonTon Riebel, voorzitter Qlix: “In de subsidieaanvraag zetten we met name in op scholing. Daarmee wordt de werkzekerheid voor werknemers vergroot en werken we aan de kwaliteit van medewerkers.”

De looptijd van het project is van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016. Toekenning van de subsidie wordt verwacht rond 1 augustus 2014.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen eindigt niet bij de achterdeur

Ton Riebel, voorzitter QlixColumn
door Ton Riebel, voorzitter Qlix

De voortgang rond de cao voor de facilitaire contactcenters begint mij toch wat al te zeer te verontrusten. Hoewel we formeel nog in onderhandeling zijn, staan we in feite compleet stil. Onderzoek dat we samen met onze collega's van FNV en CNV lieten uitvoeren plaatst de arbeidsvoorwaarden in deze branche aan de absolute onderkant van ons nationale loongebouw. Je staat soms verbaasd dat men voor zo een loon in Nederland nog wil werken.

Toegeven, de meeste bedrijven in de sector doen hun best om de zaken netjes te regelen. In ieder geval die werkgevers aangesloten bij brancheorganisatie WFC. Maar het is ook een sector die wordt gekenmerkt door 'cowboys', opportunisten die met alweer een nieuwe BV het snelle geld pakken, failliet gaan en vervolgens met en het volgende BV'tje verder piraten. De ondernemer ongrijpbaar, de medewerker huilende derde. Ondernemers ook die een cao zien als een leuk stukje papier voor onder in de kattenbak en vervolgens hun eigen regeltjes verzinnen. Wel, zo houden we onze juristen aan het werk.

Met de goedwillende WFC (Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters) zitten we aan de cao-tafel. Terugkerend tegenargument van onze gesprekspartners is dat de opdrachtgevers de branche uitmelken door tarieven te bedingen die nauwelijks financiële ruimte laten voor echte verbeteringen. En dat, beste lezer, stuit mij dus echt tegen de borst. Al die opdrachtgevende bedrijven hebben een uithangbord dat ze kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel hebben. Mijn eerste argument zou dan zijn: kwaliteit kost geld. Al die agents aan de telefoon zijn jouw uithangbord. Jouw portaal naar de klant. Onmisbaar voor je organisatie dus. Behandel ze dan ook zo!

Elk van deze zo keurige grote bedrijven heeft het zo moderne uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar beleid verankerd. Dat doet het natuurlijk ook goed bij de afnemers. Maar let op: Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij je voordeur, maar eindigt niet bij je achterdeur. Daar komen de grote textielbedrijven achter als de publieke verontwaardiging zich richt op de erbarmelijke omstandigheden in de lagelonenlanden waar ze hun productie maken. Daar komen de opdrachtgevers in de schoonmaak achter nadat er terecht onrust kwam onder schoonmaakpersoneel. Hoog tijd om ook de opdrachtgevers voor de contactcenters eens goed wakker te schudden.

Je kunt niet staande houden dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt als je uitsluitend oog hebt voor de arbeidsomstandigheden binnen je eigen bedrijf, en er, omwille van je winstmarge en de aandeelhouder, lak aan hebt of je toeleverancier die zelfde doelstelling kan waarmaken. Voor de ruim 100.000 medewerkers in de facilitaire contactcenters van Nederland betekent het uitknijpen van de branche: slecht worden betaald, geen of een gebrekkige pensioenregeling en, alle goedwillende WFC-leden niet te na gesproken, cowboy-ondernemers met een totaal gebrek aan interesse in het afsluiten van een rechtvaardige cao.

De enige manier om het tij te keren is om gezamenlijk, werkgevers en vakbonden, deze opdrachtgevers aan te spreken op hun gedrag. En het debat ook publiekelijk aan te gaan. Qlix staat klaar om die handschoen op te pakken.

Wil je op deze column reageren: redactie@qlix.nl

 

Aanpak Jeugdwerkloosheid: Qlix draagt bij!

 

Qlix, KSF, Rutte, Sterk, SNT

Op 7 oktober was Caspar Vlaar van Qlix samen met Geeske te Gussinklo (KSF),  Frank van der Linden en Daniëlle Morf  (SNT) aanwezig bij de jeugdtop in Rotterdam. Daar werd bekend gemaakt dat er 10.000 BBL-banen beschikbaar worden gesteld door het Nederlandse bedrijfsleven om jongeren aan goed werk te helpen. De contactcenterbranche, waarmee Qlix onderhandeld over de sector cao, heeft getekend voor 500 van deze leerbanen.

 

De jeugdtop is een initiatief van Mirjam Sterk en Lodewijk Asscher in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De Klantenservice Federatie stelt samen met ECABO, OOCC, Qlix en haar leden een sectorplan op om jongeren en ook ouderen aan het werk te helpen in de branche.
Qlix is ontzettend blij dat zij samen met de KSF een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de jeugdwerkloosheid. Wij steunen dit initiatief dan ook van harte!

Op de foto van links naar rechts: Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid; Geeske te Gussinklo, directeur Klantenservice Federatie;  Mark Rutte; Frank van der Linden, HR director SNT; Daniëlle Morf, cluster director a.i. SNT; Caspar Vlaar, bestuurder Qlix.

Qlix bepaald inzet voor meerjarige cao Facilitaire Contactcenters

wfccaoupOp basis van een enquête onder de medewerkers in de facilitaire contactcenters heeft Qlix een concept inzet voor de komende cao-onderhandelingen opgesteld. In de periode van 1 tot 9 april hebben de leden hierover kunnen stemmen. De inzet is unaniem door de leden goedgekeurd.
Met deze stemming heeft Qlix van haar leden het mandaat gekregen om de onderhandelingen in te gaan met de onderstaande inzet.

 

Inzet cao facilitaire callcenters

 

Lees meer...

Enquête inzet WFC-cao 2013 (facilitaire callcenters)

wfccaoenqInzet onderhandelingen WFC cao

Het afgelopen jaar heeft Qlix zijn uiterste best gedaan om in onderhandelingen te komen tot een nieuwe WFC cao. Tot nu toe heeft dat echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Vandaar dat de inzet die wij hadden aan het begin van de onderhandelingen in 2012, grotendeels ongewijzigd is. Omdat we een herstart maken met de onderhandelingen in 2013, hebben we de inzet echter wel geactualiseerd en willen wij deze graag opnieuw vaststellen. De nieuwe cao moet gaan gelden voor de leden van de WFC (Werkgeversvereniging Facilitaire Callcenters): Unamic/HCN, Cendris, SNT, Teleperformance, Quality Contacts, TDA, Call-it, Bosch, Vanad, Bell Sell Groep, Sitel, Experience Groep (L&H, Mycall, Geerts' callcenterservices, Contactcenterlive).

In onze online enquête stellen we drie korte vragen over de inzet die jou als callcentermedewerker in de gelegenheid stellen om te reageren. Alle reacties worden door Qlix verwerkt in een inzet voor de komende cao onderhandelingen. Zo komen we tot een cao-inzet die mede door jouw inbreng tot stand is gekomen en die hopelijk kan leiden tot een gedragen uitkomst van de onderhandelingen.
De inzet wordt bij de start van de onderhandelingen (begin april) gepubliceerd op onze website.

Werk je bij een facilitaire callcenter dat is aangesloten bij de WFC en wil je ook jouw mening geven, ga naar de enquête en beantwoord de vragen voor 25 maart.

 

Lees onze conceptinzet voor de WFC-cao 2013