Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Facilitaire Contactcenters (WFC) \ Subsidieaanvraag van € 1,8 miljoen voor de contactcentersector

Subsidieaanvraag van € 1,8 miljoen voor de contactcentersector

euros

Qlix heeft samen met Stichting OOCC, de Klantenservice Federatie en FNV Bondgenoten voor ruim 1,8 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van medewerkers en werkgelegenheid in de sector. Op 30 april is de subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De totale projectkosten bedragen ruim € 3,5 miljoen.

Geeske te Gussinklo, directeur van de KSF: “We hebben een zeer diverse achterban, omdat klantcontact overal aanwezig is; bij profit-  en non-profitorganisaties en over alle branches heen. Des te mooier dat we gezamenlijk stappen nemen ten gunste van de mensen die voor ons werken en de ontwikkeling van het vak. Dat er in deze tijd zo veel geld in ontwikkeling van medewerkers wordt geïnvesteerd, geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst van dit vakgebied.”

Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Het doel van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen is het tijdelijk ondersteunen van maatregelen die een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en  het voorkomen van werkloosheid. “De basis van het sectorplan is een arbeidsmarktknelpuntenanalyse, deze hebben we gemaakt voor de contactcentersector,” vertelt Gerda Roelofsen van Stichting OOCC, “die knelpunten willen we oplossen door het bevorderen van instroom en ontwikkeling van nieuwe en zittende medewerkers.”

 

In het sectorplan stimuleren we instroom van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die langer dan zes maanden werkloos zijn en 55-plussers, scholing van medewerkers en loopbaanbegeleiding.  Ook het nieuwe branchecertificaat van de KSF is hierin op genomen. Met het branchecertificaat garandeert de KSF het basisniveau van medewerkers die direct klantcontact hebben op onder andere klantvriendelijkheid, deskundigheid en oplossingsgerichtheid.

TonTon Riebel, voorzitter Qlix: “In de subsidieaanvraag zetten we met name in op scholing. Daarmee wordt de werkzekerheid voor werknemers vergroot en werken we aan de kwaliteit van medewerkers.”

De looptijd van het project is van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016. Toekenning van de subsidie wordt verwacht rond 1 augustus 2014.