Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Algemeen

Qlix flashmob bij KPN 1 juli 2014

Op 1 juli bestond Qlix vijftig jaar. Kaderleden en bestuur vierden dit jubileum met een wel heel bijzondere actie. Er werd een flashmob georganiseerd in de kantine van het hoofdkantoor van KPN in Den Haag. De hiervoor door Qlix ingehuurde dansers van Ill Skill Squad overvielen de aanwezige medewerkers tijdens hun anders zo rustige lunchpauze met een aantal in het oog lopende gespeelde scenes die ieders aandacht wisten te vangen, waarna de groep zich op een centrale plaats in de kantine verzamelde en de aanwezigen treactreerde op een wervelende dansact.

Onder het motto 'Kom bij Qlix op de koffie' was Qlix met een tent op het Maanplein aanwezig om met de aanwezige KPN medewerkers in gesprek te gaan en van hen te horen wat zij nu eigenlijk belangrijk vonden om door hun belangenorganisatie geregeld te zien. Ook buiten zorgden de onvermoeibare dansers van Ill Skill Squad nog voor een optreden.

{youtube}JgCIdmeXYjU{/youtube}

Qlix viert feest: Flashmob bij KPN

flashmob 1-dQlix-50Gisteren bestond Qlix vijftig jaar. Kaderleden en bestuur vierden dit jubileum met een wel heel bijzondere actie. Er werd een flashmob georganiseerd in de kantine van het hoofdkantoor van KPN in Den Haag. De hiervoor door Qlix ingehuurde dansers van Ill Skill Squad overvielen de aanwezige medewerkers tijdens hun anders zo rustige lunchpauze met een aantal in het oog lopende gespeelde scenes die ieders aandacht wisten te vangen, waarna de groep zich op een centrale plaats in de kantine verzamelde en de aanwezigen treactreerde op een wervelende dansact.

Onder het motto 'Kom bij Qlix op de koffie' was Qlix met een tent op het Maanplein aanwezig om met de aanwezige KPN medewerkers in gesprek te gaan en van hen te horen wat zij nu eigenlijk belangrijk vonden om door hun belangenorganisatie geregeld te zien. Ook buiten zorgden de onvermoeibare dansers van Ill Skill Squad nog voor een optreden.

Met name ook veel jongere KPN-medewerkers toonden zich geïnteresseerd in een gesprek met de aanwezige bestuurs- en flashmob 2kaderleden. 'Een verfrissend geluid wat je niet van vakbonden verwachtte' was het oordeel.

flashmob3Qlix had juist voor deze locatie gekozen om haar vijftigjarig jubileum te vieren. Onder de naam Bond van Telecom Personeel der PTT  (BTPP) werd Qlix vijftig jaar geleden opgericht als bond van technisch personeel van het toenmalige staatbedrijf PTT. Inmiddels is Qlix actief in een groot aantal bedrijven binnen de ICT-, Telecom- en Contactcenterbranche.


Binnenkort zal op ons youtube kanaal, op facebook en op deze site een videoregistratie van worden geplaatst.
Een voorproefje zie je alvast hieronder:
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard was dit 'jubileumcadeau' aan de medewerkers van KPN niet mogelijk zonder de medewerking van KPN. We willen KPN dan ook hartelijk bedanken dat zij ons zo gastvrij hebben ontvangen.

Hoe je zo veel mogelijk overhoud van je ontslagvergoeding

eurosHelaas zien we dat er in veel bedrijven werknemers vanwege reorganisatie, afnemende omzet, outsourcing of offshoring worden ontslagen. Waar ontslag niet voorkomen is krijg je als medewerker misschien een, soms hoge, ontslagvergoeding mee. Maar hoe zorg je dat je daar zoveel mogelijk van overhoud. Qlix zet de mogelijkheden op een rij:

1. Het hele bedrag in een keer uit laten keren.
Dat kan, doorgaans wacht de werkgever  tot twee maanden na vertrek met uitkeren om je nog in de gelegenheid te stellen een keus te maken. Als je dat niet doet of als je direct kiest voor uitkeren ineens wordt het bedrag netto op je rekening overgemaakt. Dat kost dan wel ongeveer 43 % belasting die er direct van wordt afgetrokken. Dus een uitkering van € 50.000 leidt bij uitkeren ineens tot een netto bedrag van € 28.500, die 43 % is er dan al van afgetrokken. Mogelijk krijg je later weer wat geld terug van de belasting of kun je nog iets met een middelingsregeling, ook dat hangt weer af van persoonlijke omstandigheden. Bij een middelingsregeling die je moet aanvragen bij de Belastingdienst wordt een eenmalig hoog jaarinkomen gespreid over drie opeenvolgende jaren. Dat kan belasting schelen. Het is ook mogelijk dat je later nog een naheffing krijgt van de fiscus omdat je totale inkomen in het jaar van uitkering leidt tot een hoger bedrag in de hoogste belastingschijf. Voor de werkgever maakt dat niet uit, ze keren het netto bedrag uit en wat jij er daarna nog mee doet is helemaal jouw zaak.

2. Via een regeling met een bank of verzekeraar kiezen voor directe inkomensaanvulling.
Je bepaalt vooraf hoeveel je per maand uitgekeerd wil hebben en dat maakt de bank of de verzekeraar, onder aftrek van belasting, elke maand aan je over. Hoogte van het bedrag en duur van die uitkering kun je zelf kiezen. Zo kun je dus een mogelijk lager inkomen bij een nieuwe werkgever of een uitkering in verband met werkloosheid aanvullen tot een door jou gewenste hoogte. In dat geval wordt de hele uitkering bruto overgemaakt naar die verzekeraar, je betaalt belasting over de uitkering. Houdt er wel rekening mee dat in zo een geval na de WW-uitkering  mogelijk een aansluitende bijstandsuitkering wordt gekort met het bedrag dat je maandelijks uitgekeerd krijgt.

3. Uitgestelde inkomensaanvulling.
Dat betekent dat je ook weer via zo’n bank-verzekeraar regelt dat er op een bepaald moment, dus niet direct na vertrek, een maandelijks uitkering wordt gedaan. Zo kun je mogelijk je pensioen aanvullen of op een later tijstip, als je een lager inkomen verwacht, die uitkering pas in laten gaan. Ook hier wordt de hele bruto uitkering overgemaakt naar de verzekering, je betaalt pas belasting als je de uitkering ontvangt.

4. Herstructurering van je financiële situatie.
Het is denkbaar dat je hoge schulden hebt of een hyptoheek die een grote rente last met zich meebrengen. Daar zou je die uitkering ook voor kunnen gebruiken.

Dit zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden, er zijn er nog veel meer.
Als het om grote bedragen gaat of om een gecompliceerde privé financiële situatie is het handig om financieel advies te vragen.

Ondernemingsraadverkiezingen Koning & Hartman

logo kh

Kortgeleden maakten ruim 200 KPN'ers via een outsourcingstraject de overstap naar hun nieuwe werkgever Koning & Hartman

Om ook deze werknemers een stem in de medezeggenschap te geven wordt aan de ondernemingsraad (OR) van Koning & Hartman de kiesgroep Voice Data Services toegevoegd. Alle overkomen medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en straks hun stem uitbrengen op hun vertegenwoordiger in de OR. De deelverkiezing vindt plaats op 15 mei aanstaande.

Qlix nodigt geïnteresseerde oud-KPN'ers uit om voor 28 maart contact op te nemen als zij zich kandidaat willen stellen.
Ook medewerkers die nog geen lid van Qlix zijn worden van harte uitgenodigd te reageren!

 

Loonstrookje wordt eenvoudiger in 2013

Loonstrookje wordt eenvoudiger
Het loonstrookje wordt korter en eenvoudiger. Vanaf 2013 worden de grondslagen gelijk voor het berekenen van het loon voor de:

  • loonbelasting / premie volksverzekeringen (loonheffing);
  • premies werknemersverzekeringen;
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Nu worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. De verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vervalt
De inkomensafhankelijke bijdrage voor Zorgverzekeringswet (Zvw) verdwijnt van het loonstrookje. In plaats van de inhouding Zvw op het loon van werknemers, betaalt de werkgever direct aan de Belastingdienst een werkgeversheffing.