Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en prive

Arbeidstijden

De arbeidstijdenwet stelt dat je per dag maximaal 12 uur mag werken, en per week maximaal 60 uur. Gemiddeld mag je per 4 weken 55 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld 48 uur per week werken.

  • Na een werkdag mag je 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
  • Na een 5-daagse werkweek mag je 36 uur aaneengesloten niet werken.
  • Een langere werkweek is ook mogelijk, maar alleen als je in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt. Deze rusttijd kan worden gesplitst in onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uur (bijvoorbeeld 32 plus 40 uur).

Als je binnen je bedrijf een onderemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, neem dan in ieder geval contact met hen op.

Ook kun je de inspectie SZW  (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) raadplegen.

Een nachtdienst duurt maximaal 10 uur (maximaal 5 maal per twee weken of 22 maal per jaar uit te breiden tot 12 uur, als hierop een rust volgt van minimaal 12 uur).

In een periode van 16 weken mag bij 16 nachtdiensten of meer de gemiddelde werktijd niet meer bedragen dan 40 uur.

Na een dienst die eindigt na 02.00 uur, moet de werknemer minimaal 14 uur rust krijgen. Eenmaal per periode van 7 x 24 uur is de rust na een nachtdienst in te korten tot 8 uur. Na 3 of meer opeenvolgende nachtdiensten wordt 46 uur rust voorgeschreven.

Per 16 weken mogen werknemers niet meer dan 36 maal een nachtdienst draaien die eindigt na 02.00 uur. Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken tot maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur per 2 weken.

Als nachtdiensten deel uitmaken van een reeks diensten, mogen werknemers maximaal 7 diensten achtereen draaien. Bij collectieve regeling kan de reeks worden verlengd tot

De verplichting kan in de individuele arbeidsovereenkomst of de CAO genoemd zijn. Er is geen wettelijke basis die stelt dat overwerk verplicht is.

Wel is het zo dat de werknemer zich (evenals de werkgever) redelijk moet opstellen. Hieruit kan in bepaalde gevallen een verplichting tot overwerk uit voortvloeien.

Als er meer dan 3 maanden achtereen meer uren dan uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien worden gemaakt, dan kan de werknemer deze uren claimen als zijnde een contractuitbreiding.

Hiertegen kan de werkgever bezwaar hebben. Afhankelijk van de reden (bijvoorbeeld een zeer bijzondere omstandigheid), kan de claim van de werknemer recht van slagen hebben. Over het algemeen zal het zo zijn dat hoe langer de periode heeft geduurd, hoe groter de kans van slagen is.