Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en jouw invloed

Werkoverleg

Werkoverleg biedt medewerkers en leidinggevenden de kans om stil te staan bij de grote lijnen van het werk. Voorbeelden daarvan zijn de strategie van de afdeling of onderneming, korte- en lange termijn doelstellingen, (financiële) resultaten en beleid. Een goed werkoverleg draagt bij aan motivatie, een goede werksfeer en plezier in het werk van medewerkers en biedt medewerkers de gelegenheid om invloed uit te oefenen.

Er is geen vastomlijnde agenda voor werkoverleg. Voorbeelden van onderwerpen op de agenda zijn:

    Resultaten en vooruitzichten
    Knelpunten in het werk
    Arbeidsomstandigheden
    Ziekteverzuimcijfers
    Inventariseren goede ideeën
    Communicatie en samenwerken

Werkoverleg is weliswaar niet verplicht geregeld in de Wet, maar de wetgever gaat er wel vanuit dat in een Onderneming geregeld werkoverleg wordt gevoerd.
In art. 28.2 van de Wet op de Ondernemingsraden staat bijvoorbeeld dat de OR de taak heeft om werkoverleg te bevorderen. Qlix is van mening dat hoewel het houden van werkoverleg niet verplicht is, de voordelen voor zich spreken en het onverstandig zou zijn voor een bedrijf of afdeling om geen werkoverleg te voeren.

Er is geen vaste agenda voor werkoverleg. Je kunt dus zelf als betrokken medewerker onderwerpen aandragen. In een goed werkoverleg wordt dit ook gestimuleerd.

Het meest voor de hand liggend is natuurlijk om dit in het werkoverleg zelf te bespreken, of als er geen werkoverleg wordt gevoerd, bij je leidinggevende voor te stellen om een werkoverleg in te voeren. Ook kun je de ondernemingsraad (OR) benaderen om het onderwerp daar op de agenda te laten plaatsen (de OR heeft de taak om het voeren van werkoverleg te bevorderen, zie art. 28.2 van de WOR).