Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en jouw invloed

Jouw invloed in de medezeggenschap

De Ondernemingsraad is volgens de wet ingesteld om een bijdrage te leveren aan het ‘goed functioneren van de Onderneming in al haar doelstellingen’. Concreet heeft de Ondernemingsraad de taak om te adviseren bij belangrijke wijzigingen in de Onderneming en instemmingsverzoeken te behandelen ten aanzien van regelingen van arbeidsvoorwaarden- en arbeidstijden.
De Ondernemingsraad heeft daarbij de taak om ervoor te zorgen dat het belang van medewerkers als ‘stakeholders’ van het bedrijf, voldoende gewicht krijgen in de besluitvorming.

 

In principe kun je als medewerker alles wat je van belang vind voor het goed functioneren van je bedrijf, voorleggen aan de Ondernemingsraad. Of het nu een reorganisatie betreft op jouw afdeling, een idee om een proces te verbeteren, of dat je het niet eens bent met roosters en werktijden.
Hou er wel rekening mee dat de Ondernemingsraad niet opkomt voor individuele belangen van werknemers, maar is ingesteld in het belang van het ‘goed functioneren’ van de Onderneming als geheel.

Met individuele zaken, kun je beter terecht bij je manager, HR, een juridisch adviseur of je vakbond.

Het korte en wellicht verrassende antwoord is: voor allebei!
De Ondernemingsraad wordt geacht aandacht te vragen voor het belang van medewerkers in een bedrijf om zodoende het goed functioneren van een bedrijf te bevorderen.

De ervaring van Qlix is dat wanneer een Ondernemingsraad voldoende ‘gewicht’ in de schaal weet te leggen, een Ondernemingsraad veel invloed kan uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers goed te betrekken en door goede argumenten te gebruiken om standpunten van de OR te onderbouwen.
Sommige Ondernemingsraden maken ook effectief gebruik van de mogelijkheid om bij veranderingen te onderhandelen om de gevolgen voor medewerkers te verzachten. Dat levert vaak een betere (of minder slechte) uitkomst op voor de betrokken medewerkers.

Iedere Ondernemingsraad houdt volgens een vast tijdschema verkiezingen. Je kunt je daar als medewerker verkiesbaar voor stellen.

Als je dat wilt, kun je contact opnemen met de ondernemingsraad voor meer informatie en met Qlix voor ondersteuning (bijvoorbeeld bij de verkiezingscampagne of voor training en advies).

Een ondernemingsraad is niet voor ieder bedrijf wettelijk verplicht. De regels voor het inrichten van de medezeggenschap in het bedrijf zijn als volgt:

    50 werknemers of meer
    Elke onderneming met minstens 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. De werkgever moet ervoor zorgen dat deze OR er komt. Als een werkgever meer dan 1 onderneming heeft, dan moet elke onderneming met minstens 50 werknemers een OR hebben. Heeft de werkgever meer ondernemingen die elk minder dan 50 werknemers hebben, dan kan hij hiervoor 1 gezamenlijke OR instellen.

    10 tot 50 werknemers
    Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een OR opzetten. Als ze dat niet willen, kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een personeelsvertegenwoordiging is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

    10 tot 50 werknemers zonder OR of PVT
    In een onderneming met 10 tot 50 werknemers die geen OR of PVT heeft, moeten verplicht personeelsvergaderingen (PV) gehouden worden.