Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en jouw invloed

Jouw invloed op de cao

Cao staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst.
Het is een contract waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen.

Een cao komt tot stand door onderhandelingen. Aan de ene kant onderhandelt vaak een werkgeversvereniging namens de werkgevers. Aan de andere kant onderhandelt de vakbond namens de leden die lid zijn van de vakbond. De leden van de vakbond stemmen over het resultaat van de onderhandelingen. Pas nadat de leden van een vakbond hebben ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen zal een vakbond een cao onderteken en daarmee de cao definitief afsluiten.

Nee, alleen vakbonden die voldoende representatief (voldoende leden onder de betrokken medewerkers hebben) zijn en door de werkgever of werkgeversvereniging worden erkend, kunnen over een cao onderhandelen. Daarbij is het ook van belang dat in de statuten van een vakbond is geregeld dat de bond niet alleen naar het belang van haar leden kijkt, maar het belang van alle werknemers die vallen onder de cao, meeneemt in de onderhandelingen.

Als je valt onder een cao kun je ideeën over je cao delen met de vakbonden die erover onderhandelen. Dat kan zowel als je lid bent van de bond, maar ook als je geen lid bent. Als lid van een van de betrokken bonden, kun je ook stemmen over een principeakkoord voor een nieuwe cao

Goede ideeën zijn altijd welkom bij de onderhandelingen over een nieuwe cao. Qlix roept voorafgaand aan de onderhandelingen over een nieuwe cao alle betrokken leden op om ideeën aan te dragen. Maar ook als je geen lid bent, willen we jouw idee graag horen. Heb je een idee, dan kun je dat dus inbrengen, zodat je idee meegenomen kan worden in de onderhandelingen. Neem gerust contact met ons op.