Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en inkomen

Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat jij en je werkgever in onderling overleg de arbeidsovereenkomst ontbinden. Op deze manier wordt een vaak kostbare procedure vermeden, terwijl in veel gevallen de werknemer ook geld mee krijgt. De afspraken houden een einddatum en de verdere wijze van beƫindigen in. De afspraken worden veelal vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst.

In principe is het niet zo dat er ontslag zal volgen na een slechte beoordeling. Wel kan het zijn dat er consequenties verbonden zijn aan een slechte beoordeling.
Is het werk van een werknemer dermate slecht dat de werkgever van mening is dat dit moet worden gevolgd door een ontslag, dan zal dat ontslag plaats vinden ongeacht de beoordeling.
Bij disfunctioneren zal in eerste instantie een verbetertraject moeten plaatsvinden. Verbetert het functioneren daarna niet, dan kan dit wel ontslag tot gevolg hebben.

De fictieve opzegtermijn in een termijn die in het leven is geroepen voor gevallen waarbij een werknemer niet ontslagen wordt via de weg van het UWV. Hierdoor kan de van toepassing zijnde opzegtermijn worden omzeild.

Indien een werknemer bij vertrek geld meekrijgt, dan is het UWV van mening dat de opzegtermijn (ten dele) door de werknemer zelf moet worden gefinancierd.

Bij ontslag heb je, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn, geen recht op een vergoeding. Het ontslag loopt via het UWV (tenzij er sprake is van ontslag op staande voet), of er via een ontbinding via de kantonrechter.

Als er sprake is van onredelijk ontslag kun je hierover via de kantonrechter een procedure voeren en kan je een vergoeding worden toegekend.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om in overleg met de werknemer afspraken te maken over ontslag en een eventuele vergoeding. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst. Zie hiervoor ook ontslag met wederzijds goedvinden.

Indien je werkgever ontslag aanvraagt bij het UWV raden wij je aan altijd om ondersteuning bij Qlix te vragen.

De termijnen die het UWV hanteert zijn kort. Stuur een kopie van het dossier dat het UWV aan u heeft gestuurd zo spoedig mogelijk aan Qlix  door  met het verzoek om bijstand. Mocht je nog nadere stukken hebben, dan doe je er verstandig aan deze ook zo spoedig mogelijk door te sturen. Je vakbond kan beoordelen of je ontslag terecht is aangevraagt en kan je helpen om, indien nodig, een procedure bij de kantonrechter te starten.