Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en gezondheid

Intimidatie en discriminatie

Indien een  werknemer zich ondanks waarschuwing discriminerend uitlaat tegenover een andere collega of zijn werkgever, vormt dit voldoende grond voor ontslag.

Nee, dit gedrag is niet direct strafbaar, tenzij dit gedrag met bijkomende/ overschrijdende aspecten gepaard gaat.

 Er kan sprake zijn van bedreiging, hetgeen wel strafbaar is.

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Als er aanleiding bestaat aan te nemen dat in het betreffende bedrijf sprake kan zijn van discriminatie en/of intimidatie, moet de werkgever daarvoor regels op te stellen.

Meldt discriminatie bij 

 • (de interne commissie of vertrouwenspersoon van) je werkgever

en/of

Probeer het indien mogelijk wel eerst met je werkgever op te lossen. Je kunt ook met Qlix contact opnemen.

De Wetten Gelijke Behandeling verbieden discriminatie op grond van:

 • godsdienst
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging
 • ras
 • geslacht
 • nationaliteit
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid
 • burgerlijke staat
 • handicap of chronische ziekte
 • leeftijd
 • arbeidsduur (fulltime of parttime)
 • soort contract (vast of tijdelijk)

op het terrein van de arbeid. Er is sprake van discriminatie indien een maatregel van de werkgever direct verwijst naar één van de verboden gronden alsook wanneer de maatregel niet direct verwijst naar een verbod, maar indien die maatregel er wel toe leidt dat een bepaalde specifieke groep extra wordt geraakt.

Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden:

 • tijdens het solliciteren
 • bij eventuele promoties
 • bij ontslagrondes
 • bij het vaststellen van beloning/salaris
 • tijdens het werk zelf

Directe en indirecte discriminatie
Discriminatie kan direct plaatsvinden doordat iemand expliciet wordt uitgesloten. Maar het kan ook indirect gebeuren, door criteria te gebruiken die niet relevant zijn voor de baan, maar wel bepaalde mensen uitsluiten. Bijvoorbeeld door te vragen om iemand die perfect Nederlands spreekt, terwijl dat voor de functie (bijvoorbeeld magazijnmedewerker) niet nodig is. Buitenlandse medewerkers worden zo indirect en onterecht uitgesloten. Bij de functie van nieuwslezer zou deze eis overigens wel legitiem zijn. Ook een bedrijf dat in zijn advertentie om ‘starters’ vraagt, zegt impliciet geen oudere werknemers te willen en is daarmee in overtreding.